Show simple item record

dc.contributor.advisorDoseth, Mariann
dc.contributor.authorSørelv, Karete
dc.coverage.spatialNorway, Trondheimnb_NO
dc.date.accessioned2019-09-23T09:21:52Z
dc.date.available2019-09-23T09:21:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSørelv, K. (2019). Barns medvirkning i pedagogisk-psykologisk tjenestes sakkyndighetsarbeid. Trondheim: Dronning Mauds Minne høgskoleskolenb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618180
dc.description.abstractI denne studien har jeg sett nærmere på tre pedagogisk-psykologiske rådgiveres forståelse av barns medvirkning i sakkyndighetsarbeidet med utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan forstår PP-rådgivere barns medvirkning i sakkyndighetsarbeidet? Studien avgrenses til å omhandle barn i barnehagealder (0-6 år), og PP-rådgivere som primært arbeider mot barn i barnehagealder. Medvirkning betraktes som et ikke-reduserbart forhold i studien. Derfor avgrenses ikke studien til å omhandle spesifikke vanskeområder eller andre forhold som har betydning for opprinnelsen av henvisningen til PPT. Studiens teorigrunnlag bygger på lov- og regelverk og ulike teoretiske perspektiv på barns medvirkning. Teorigrunnlaget er vidt utformet, og har til hensikt å belyse empiriske funn med problemstillingen som omdreiningspunkt. Den metodiske fremgangsmåten er forankret i den kvalitative forskningstradisjon og består av tre semistrukturerte forskningsintervju. Samtalen i intervjuene har sentrert seg om hvordan PP-rådgiverne forstår barns medvirkning i sakkyndighetsarbeidet. Intervjuene er senere transkribert og analysert ved bruk av tematisk analyse. Dette la grunnlag for en diskusjon om forståelser av barns medvirkning som begrep og fenomen, barnets stemme, PP rådgiverens forståelse av betingelser eller forutsetninger for medvirkning og forholdet mellom makt og medvirkning. Sammenfattet og oppsummert tyder funn på at medvirkning forstås som et komplekst begrep og fenomen i sakkyndighetsarbeidet. Forståelsene ser ut til å variere og bygge på den individuelle PP-rådgiverens erfaring, skjønn og praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBarns medvirkning i pedagogisk-psykologisk tjenestes sakkyndighetsarbeid. En kvalitativ studie av tre PP-rådgiveres forståelse av barns medvirkning i sakkyndighetsarbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holdercopyright DMMH ; Karete Sørelv 2019nb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal