Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjordal, Janikke Mari
dc.date.accessioned2018-11-26T09:04:26Z
dc.date.available2018-11-26T09:04:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBjordal, J. M. (2018). Ledelsens materialitet i øyeblikkets stillhet. (Masteroppgave). Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole.nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574732
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har fokusert på ledelse. Et forsøk på utvidelse av ledelsesbegrepet og ulike perspektiver på ledelse med utgangspunkt i Bolman og Deal (Bolman og Deal 2014). Oppgaven har en posthuman vitenskapsteoretisk inngang (og utgang). Jeg eksperimenterer med tankene rundt ledelse, kropp, materialitet og immanens. Mange spørsmål blir stilt og jeg forsøker å åpne opp ledelsesbegrepet og viske ut de dikotomiske skillene. Hva skjer da og hva kan ledelse bli til? Målet med oppgaven er et forsøk på å synliggjøre hva som påvirker ledelse. Både menneskelige og ikke-menneskelige aktører, og se hva kroppene er og gjør i prosessene og tilblivelsene. Jeg er i midten, i sentrum, av forskningen og bruker autoetnografi som metode der jeg skriver meg selv i/med/rundt oppgaven. For å utvide min empiri og mitt syn på empiri bruker jeg skriving og poesi som støtte og metodeutvidelse. Mitt datamateriale er poesi, skriving og logger. Oppgavens teoretiske hovedkilde er Deleuze og Guattari. Nomadologi, immanent kritikk, affekt, Body Without Organs, materialitet, agens, event og Den Andre er begreper jeg arbeider med i denne teksten. Jeg trekker også inn andre teoretikere som bygger på deres tenkning. Ved å sprenge åpent ledelsesbegrepet skaper jeg nye åpninger og nye muligheter. Jeg er ikke opptatt av å finne et nytt ledelsesbegrep, men eksperimentere og forsøke å skape motstand og stille spørsmål. Knytte mine data, teorier og perspektiver til en bevegelse rundt det som har vært et langvarig sosialkonstruktivistisk syn på vitenskap og påfølgende ledelse til et diskursivt materielt syn på/om ledelse. Bevege meg bort fra det som er og åpne opp for det som kanskje kan bli til.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskolenb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.subjectGilles Deleuzenb_NO
dc.subjectFélix Guattarinb_NO
dc.subjectKroppnb_NO
dc.subjectMaterialitetnb_NO
dc.subjectImmanensnb_NO
dc.titleLedelsens materialitet i øyeblikkets stillhetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal