• *Dem & oss = vi.....eller? 

   Brøndbo, Jenny Dahl (Bachelor thesis, 2022)
   Valget av temaet ble gjort ut fra engasjementet mitt, og inspirasjonskildene mine, og jeg ønsket å velge en problemstilling som jeg kunne knytte opp mot fordypningen jeg har tatt disse tre studieårene. Når jeg begynte å ...
  • Det spesielle rommet 

   Sund, Harald Rønning (Master thesis, 2022)
   Lærers relasjonskompetanse og evne til å danne trygge relasjoner til elevene er en sterk faktor når det kommer til elevers læring, trivsel, sosial kompetanse og et godt klassemiljø. Elever som sliter med utageringsproblematikk ...
  • Makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen 

   Sando, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvordan kan man synliggjøre og forstå makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barneha¬gen? Spørsmålet søkes besvart i denne artikkelen ved å belyse to caser fra barnehager som bruker IKT, med maktaspekter ...
  • Mot til å stå i det ufullkomne 

   Sando, Svein (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Dette kapitlet handler [...] om barnehagelærerens mot, særlig sett fra et etisk perspektiv. Det handler om hva en barnehagelærer og student bør være modig med hensyn til, hva som kan hindre et slikt mot, og hvordan vi kan ...
  • Å møte det fleirkulturelle Norge: korleis kan kulturkompetanse være avgjerande i dagens barnehage? 

   Aarønes, Vilde Brevik (Bachelor thesis, 2020)
   Det Norge vi lever i no er eit resultat av kontinuerleg globalisering og auka innvandring. Gjennom århundre med samhandling mello, ulike land, folkeslag og kulturar har nordmenn danna seg ei oppfatning av kva dette landet ...