• Barns språkstimulering med hjelp av alternativ supplerende kommunikasjon 

   Megård, Iselin (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstillingen jeg har valgt er: «På hvilken måte ASK kan støtte språkutviklingen for alle barn i barnehagen?». Dette med bakgrunn i min fascinasjon for hvordan alternativ supplerende kommunikasjon ble aktivt ...
  • De eldste barnas valg av lek og lekens verdi for barna « 

   Olsen, Amalie (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med prosjektet er å gjennomføre en forskning på hvilken type lek de eldste barna holder på med i barnehagens uteområde, og hvilken verdi den aktuelle leken har for barna i et her og nå perspektiv. Valg av lek ...
  • Fysisk aktivitet i uteområde 

   Pedersen, Emma (Bachelor thesis, 2022)
   Jeg valgte temaet fysisk aktivitet på grunn av at gjennom mine tre år på Dronning Mauds Minne høyskole, er dette emnet jeg hadde størst interesse for. Her har vi lært om hvordan vi kan legge til rette for fysisk aktivitet ...
  • Overgang barnehage-skole 

   Snøan, Monica Wagnild (Bachelor thesis, 2022)
   Et godt læringsløp for barn kan blant annet realiseres gjennom et kontinuerlig samarbeid mellom barnehage og skole, der personalet har kjennskap til hverandres praksiser. Møter mellom de ulike nivåene i utdanningssystemet ...
  • Subjektiv well-being i barnehagen 

   Ryen, Marianne Johnsen (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven undersøker barnehagebarns betingelser for subjektiv well-being, gjenom en beskrivende og fortolkende studie, sett i lys av Allardts (1975) teori om having, loving, being. Den gjør forsøk på å beskrive og ...
  • Telling i barnehagen 

   Hoel, Eirin (Bachelor thesis, 2022)
   Gjennom rammeplanen for barnehagen har Kunnskapsdepartementet definert mål og rammer for personalet i arbeidet med matematikk i barnehagen (Falck-Pedersen & Iversen, 2018, s. 29). I arbeid med matematikken er det kun ...