• Makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen 

   Sando, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvordan kan man synliggjøre og forstå makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barneha¬gen? Spørsmålet søkes besvart i denne artikkelen ved å belyse to caser fra barnehager som bruker IKT, med maktaspekter ...
  • Mot til å stå i det ufullkomne 

   Sando, Svein (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Dette kapitlet handler [...] om barnehagelærerens mot, særlig sett fra et etisk perspektiv. Det handler om hva en barnehagelærer og student bør være modig med hensyn til, hva som kan hindre et slikt mot, og hvordan vi kan ...
  • Å møte det fleirkulturelle Norge: korleis kan kulturkompetanse være avgjerande i dagens barnehage? 

   Aarønes, Vilde Brevik (Bachelor thesis, 2020)
   Det Norge vi lever i no er eit resultat av kontinuerleg globalisering og auka innvandring. Gjennom århundre med samhandling mello, ulike land, folkeslag og kulturar har nordmenn danna seg ei oppfatning av kva dette landet ...