• Den ambulerende spesialpedagogen i barnehagen 

   Haugnes, Maria Myhr (Master thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan erfarer ambulerende spesialpedagoger sin arbeidssituasjon i barnehagen og hvilke dilemma i spesialpedagogisk praksis kan disse erfaringene synliggjøre?
  • Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet 

   Åmot, Ingvild (Chapter, 2017)
   Kartlegging som fenomen kan betraktes fra flere perspektiver. I enkelte sammenhenger gjøres pedagogisk kartlegging nærmest synonymt med krenkelser av barn, deres egenverdi og som redskap for et kapitalistisk og profittjagende ...