• Konstruksjoner av barn med rett til spesialpedagogisk hjelp 

   Strømsnes, Matea Rødli (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan barn konstrueres i individuelle opplæringsplaner (IOP), og hvilke diskurser som kommer til uttrykk i disse spesialpedagogiske dokumentene. Vi er i liten grad bevisste på hvordan ...
  • Musisering i barnehagen 

   Strømsnes, Matea Rødli (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan gi barn muligheten til å musisere i barnehagen?