• Danning gjennom historie og tradisjonsformidling i barnehagen 

   Skjæveland, Yngve; Buaas, Ellen Holst; Moen, Kari Hoås (FoU i praksis 2012;, Chapter, 2013)
  • Ledelse og læring i barnehagen 

   Skjæveland, Yngve; Granrusten, Per Tore; Moen, Kari Hoås; Lillemyr, Ole Fredrik (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Artikkelen diskuterer det teoretiske grunnlaget for å relatere begrepene ledelse og læring til hverandre i en barnehagesammenheng, og presenterer noen sentrale funn fra forskningsprosjektet Ledelse for læring – utfordringer ...
  • Teaching Cultural Heritage In Culturally Diverse Early Childhood Centres In Norway 

   Skjæveland, Yngve; Buaas, Ellen Holst; Moen, Kari Hoås (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article discusses teaching cultural heritage in culturally diverse Early Childhood Centres (ECCs) in Norway. What type of cultural heritage should be conveyed in an ECC with cultural diversity, and in what ways can ...