• Avdelingsmøtet - en viktig kommunikasjonsarena i barnehagen? 

      Modell, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2020)
      For å kunne forske frem svar måtte jeg ta utgangspunkt i et tema og en problemstilling, dette skulle være et grunnfeste i forskningen som kunne fortelle hva det var jeg ville finne svar på. Underveis gjennom både innsamling ...