• Ledelse og læring i barnehagen 

      Skjæveland, Yngve; Granrusten, Per Tore; Moen, Kari Hoås; Lillemyr, Ole Fredrik (Peer reviewed; Journal article, 2017)
      Artikkelen diskuterer det teoretiske grunnlaget for å relatere begrepene ledelse og læring til hverandre i en barnehagesammenheng, og presenterer noen sentrale funn fra forskningsprosjektet Ledelse for læring – utfordringer ...