• Den framtidige barnehagelærerens forutsetninger i møte med mangfoldige språkmiljø 

   Dahl, Kristin Schjelde (Bachelor thesis, 2022)
   Med bakgrunn i valg av tema ønsker jeg i denne oppgaven å belyse den framtidige barnehagelærerens perspektiver, der jeg ønsker å få dypere forståelser for hvilke kunnskaper, forståelser, erfaringer, verdier og holdninger ...
  • Fra bildebok til barneteater 

   Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Rønningen, Lene Helland (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Artikkelen følger en devised teaterproduksjon for barn som tar utgangspunkt i en bildebok av Lisa Aisato, En fisk til Luna (2014). I produksjonens forprosjekt benyttes en referansegruppe fra en barnehage bestående av ti ...
  • Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen 

   Dybvik, Hilde; Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Jæger, Henriette (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Studien retter seg mot høytlesningspraksiser i barnehagen, og belyser samspillet rundt bøker som finner sted mellom barnehageansatte og barn, avgrenset til småbarn (0–3 år). Til grunn for diskusjonene er et videomateriale ...
  • Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika 

   Alfheim, Ingvild Kristin; Fodstad, Cecilie Dyrkorn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen analyserer Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Farias bildebok Rumpemelk fra Afrika (2012). Her foretar vi en tematisk analyse av det imaginære Afrika som presenteres gjennom hovedpersonens Afrika-reise. ...
  • Språkutvikling gjennom litterasitet 

   Torgersen, Michael Stephen Zuniga (Bachelor thesis, 2021)
   Barn som sliter med språket, kan slite i sosiale sammenhenger fordi språkvanskene frarøver dem mulighetene til å utrykke seg verbalt. Barnehagen er en viktig arena for språkutvikling, og dermed er det viktig å sørge for ...
  • Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna 

   Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det norske bildeboklandskapet har overveiende hatt karakterer med vestlig utseende, men det siste tiåret ser vi en tendens til at det er noen eksperimentelle bildebokskapere som utforsker spørsmål om migrasjon, identitet ...