• Førskolebarns multimodale praksiser forstått som tidlig literacy 

      Blay, Linn Bjørvig (Bachelor thesis, 2022)
      For å kunne undersøke det ovennevnte samspillet mellom tegningene og fortellingene har jeg kommet fram til følgende problemstilling: Hvordan kan barns multimodale praksiser forstås som tidlig literacy? Problemstillingen ...