• Barnehagen som integreringsarena 

   Stevens, Åsta Maria (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven engasjerer jeg meg i hvordan barnehagen som integreringsarena blir forstått av barnehagelærere. Med et kritisk forskningsblikk og vitenskapsteoretiske rammer fra kritisk realisme, møter jeg disse forståelsene ...
  • Disability and the Imago Trinitatis 

   Bjørnaas, Therese Marie Ignacio (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper explores how a Trinitarian and relational interpretation of the imago Dei can help to liberate the notion of disability from the bonds of social and theological prejudice. My thesis is that a relational ...
  • Encountering God in the theologies of Paul Tillich and Karl Rahner 

   Bjørnaas, Therese Marie Ignacio (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Widely regarded as the most influential theologians of the 20th century, Paul Tillich and Karl Rabner are existentialists rooted in the tradition of classical German idealism. Although they come from two different religious ...
  • Kjønnslikestilling i norsk innvandringspolitikk: Å frigjøre muslimske kvinner fra kvinnefiendtlige islam 

   Bjørnaas, Therese Marie Ignacio (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I de siste 20 årene har vi i både norsk og europeisk politikk sett en sterk tendens til at ideer om kjønnslikestilling og kvinnelig frigjøring fra patriarkalske normer er blitt til et potent instrument for politikere som ...