• Barns utforsking og lek med åpent lekemateriale 

      Wedberg, Hanna (Bachelor thesis, 2021)
      Under min siste praksisperiode fikk jeg høre en praksisfortelling som inspirerte til mitt valg av tema. En ansatt fortalte at hun og fire barn hadde jobbet med papir. Barna hadde fått frie tøyler og hadde sittet og revet, ...