• Profesjonsetikk 

      Volden, Christine (Bachelor thesis, 2021)
      RP 17 beskriver at barnehageeier skal ha det overordnede ansvaret for barnehagens drift, og har det juridiske ansvaret. Den påpeker at det pedagogiske personalet er en forutsetning for barnehagens kvalitet, og at pedagogisk ...