• Musikk i barns perspektiv 

      Valsø, Markus (Bachelor thesis, 2022)
      I denne bacheloroppgaven vil jeg foreta meg temaet musikk og hva barns tanker er om musikk i barnehagen. Bakgrunnen for at jeg har valgt dette temaet er fordi musikk er noe jeg selv som barn var opptatt av, og som satte ...