• Barn med autisme i barnehagen 

   Brurok, Kristine (Bachelor thesis, 2022)
   Det vil hele tiden finnes barn som har behov for ekstra tilrettelegging i barnehagen for å kunne lære og utvikle seg. På grunn av at alle barn er unike individer vil det derfor ikke være bestemte kriterier i vurderingene ...
  • Barns lekemuligheter i naturen 

   Krogstad, Kamilla Rindal (Bachelor thesis, 2022)
   Både tema og problemstilling er i denne oppgaven inspirert av Meld. St. 6 (2019–2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Formålet med Stortingsmeldingen er blant annet å sikre ...