• Verdien av aktiv tilstedeværelse 

      Trondsen, Mathilde Skog (Bachelor thesis, 2021)
      Fra erfaring i praksis, har jeg opplevd at enkelte ansatte er mer preget av klokken, rutinene, og andre ansatte, enn det å faktisk se barna og være der for dem. Dette førte til at jeg i min siste praksisperiode valgte et ...