• Musikk, selvfølelse og fellesskap 

   Kristoffersen, Johanna (Bachelor thesis, 2021)
   Rammeplanen forteller oss at «opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50). Den forteller også at personalet ...
  • Musikkens påvirkning på barns uttrykk: hvordan påvirker musikk en gruppe femåringers uttrykk? 

   Wenge, Mathilde Fredrikke (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstillingen har endret seg flere ganger før jeg begynte på min skriveprosess. Jeg hadde tidlig en klar tanke om at det var musikk jeg ville skrive om, men en mer konkret problemstilling hadde jeg ikke tenkt så mye ...