• Livsmestring og Helse 

      Oterhals, Marie (Bachelor thesis, 2021)
      1. januar 2020 trådde et tillegg i barnehageloven omhandlende nulltoleranse for mobbing i barnehagen i kraft og dermed blir barnehagens arbeid med livsmestring høyst aktuelt for barnehagens pedagogiske arbeid. Livsmestring ...