• Barns opplevelser av musikkens følelsesuttrykk 

   Vatsvåg, Ådne johann (Bachelor thesis, 2024)
   Et spørsmål som det over har flere aspekter ved seg og kan angripes på mange måter. Istedenfor å ta for meg et spørsmål som dekker alle aspekter ved spørsmålet har jeg i denne oppgaven heller valgt å fokusere på barnas ...
  • På hvilken måte kan barn med autisme ha nytte av musikk i barnehagen? 

   Endal, Ole Fredrik (Bachelor thesis, 2023)
   Fra starten var jeg bevisst på at jeg ville velge en oppgave som omhandlet musikk på grunn av tidligere erfaringer. Ifølge rammeplanen for barnehagen skal de ansatte motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, ...