• Inkludering av flerspra klige barn i lek 

      Ma, Yajun (Bachelor thesis, 2023)
      For å spisse temaet ‘inkludering av flerspråklige barn’ samt gir instruksjoner i praktisk arbeid, bestemte jeg at problemstillingen ble til: «Hvordan jobber pedagogisk leder for inkludering av flerspråklige barn i lek?»