• Livsmestring på tur i natur 

      Grimsmo, Sunniva Sørvik (Bachelor thesis, 2022)
      Den personlige grunnen for hvorfor jeg valgte nettopp temaet «Livsmestring på tur i natur», er fordi jeg selv har erfart at naturopplevelser og fysisk aktivitet ute i naturen, påvirker min psykiske helse og livskvalitet ...