• Motoriske ferdigheter og deltagelse i utelek 

      Gjelseth, Sigurd Aulstad (Bachelor thesis, 2023)
      I Rammeplanen for barnehagen under fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse, kommer det frem at barnehagen blant annet skal bidra til at barna utvikler motoriske ferdigheter og at «Barna skal inkluderes i aktiviteter der ...