• Kartlegging i barnehagen 

      Gjellan, Anne (Bachelor thesis, 2021)
      Gjennom mine praksisperioder har jeg blitt introdusert for kartleggingsverktøy, og jeg har erfart at det er ulikt hvordan de blir tatt i bruk i barnehagen. Derfor ønsker jeg å undersøke hvilken bevissthet barnehagelærerne ...