• Barnesamtaler om følelser og empati ved hjelp av barnelitteratur 

      Garvik, Magnus Johan Rysst (Bachelor thesis, 2022)
      Regjeringen skriver på sin nettside at mellom 8 og 12 prosent av alle barna i barnehagen opplever jevnlig utestenging av lek eller andre former for krenkelser (Regjeringen, 2021). Stortinget vedtok to nye bestemmelser i ...