• Møte mellom barn og voksen: samspill i praksis 

      Ekeland, Yngvild (Bachelor thesis, 2020)
      Jeg har både sett og, som barn, selv opplevd det jeg mener kan beskrives som dårlig, eller i alle fall mindre god kvalitet i voksen-barn-samspill. Jeg har også sett og opplevd det som etter min mening er god kvalitet i ...