• Barn og dyr 

      Kimo, Ester Bekken (Bachelor thesis, 2022)
      I dag er det stadig flere, og spesielt unge mennesker, med utfordringer i forbindelse med psykisk helse (Berget et al., 2018, s. 122). I tidlig barndom og barnehagealder, vil det være viktig å jobbe forebyggende mot dette, ...
    • Barn og samlivsbrudd: hvordan arbeider pedagogisk leder i barnehagen med barn og samlivsbrudd? 

      Jenssen, Chatrine Moe (Bachelor thesis, 2020)
      I april 2020 kom det nye oppdateringer over ekteskap og skilsmisser i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i 2019 inngått 19 855 ekteskap og 9 609 skilsmisser (Statistisk sentralbyrå (SSB), 2020). Den tradisjonelle ...
    • Barn som vekker bekymring: barnehagelæreres bekymring for barns omsorgssituasjon 

      Opdal, Linda Sleire (Bachelor thesis, 2020)
      Alle barn har det ikke bra hjemme. Jeg har minner fra egen barndom hvor jeg som barn opplevde at enkelte barn hadde det annerledes hjemme enn oss andre barna. Som barn fikk jeg inntrykk av at alle visste om det, også voksne. ...
    • Barns beste i et inkluderende fellesskap 

      Sliper, Emilie Tøndel (Bachelor thesis, 2022)
      Jeg brenner for at alle barn i barnehagen skal være inkludert i fellesskapet, og at ulikhetene i samfunnet knyttet til barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp skal utjevnes. Likevel føler jeg at jeg har for lite ...
    • Injuries in Norwegian early childhood and care (ECEC) institutions 

      Sando, Ole Johan; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvatn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Children’s play and exploration involves risk and a possibility for being injured. Early childhood and care institutions (ECECs) should provide children with physical challenges in a safe environment. Over the past years, ...
    • Pedagogisk arbeid i utemiljø 

      Skjelstad, Ingrid Bruem (Bachelor thesis, 2020)
      Mange har nok opplevd at foreldremøtene er kjedelige og preges av store deler med enveis kommunikasjon fra ansatte i barnehagen. Det kan virke som foreldremøtene har blitt et slags informasjonsmøte, hvor foreldrenes rolle ...