• Tidlig innsats for å forebygge diskriminering 

      Christensen, Nora Morken (Bachelor thesis, 2023)
      En av grunnene til at jeg har valgt forebygging av diskriminering på småbarnsavdeling som tema er fordi jeg har få erfaringer med fremheving av kulturelt mangfold i barnehagen. Det utgjorde min første problemstilling: ...