• Jeg vil også si noe … bare ikke høyt! 

      Bakken, Hanne Lundemo (Bachelor thesis, 2023)
      Personalet har et ansvar om å gi alle barn mulighet til å medvirke i sin egen hverdag i barnehagen. Inn i en hektisk barnehagehverdag er det mye som skal gjøres, mange som skal prate med hverandre og rutiner som skal følges. ...