• Jenter med ASF – forsvunnet i mengden 

      Aartun, Ragnhild (Master thesis, 2022)
      Introduksjon: Denne studien er avgrenset til å sette søkelys på kompetanse på høytfungerende jenter med autismespekterforstyrrelse (ASF), i barnehage og skole. Dette er et område som har fått lite oppmerksomhet i tidligere ...