• Støtt meg når følelsene tar overhånd 

      Wyrwa, Jonas (Bachelor thesis, 2023)
      Tema for oppgaven er livsmestring og psykisk helse i barnehagen. Bakgrunnen for valget av temaet er erfaringen og observasjoner jeg gjorde i praksis knyttet til møtet med barns emosjonsuttrykk. Jeg observerte en ansatt ...