• Omsorgssituasjoner som vekker bekymring 

      Wermedal, Sandra Heggelund (Bachelor thesis, 2021)
      I dagens samfunn går nesten alle barn mellom 1-5 år i barnehagen. Som ansatt i barnehage har vi daglig kontakt med barn og deres foreldre. Vi arbeider tett sammen med familier og arbeider for å ivareta barns lek, læring, ...