• Morsrollen og profesjonsrollen barnehagelærer 

      Weiseth, Tonje (Bachelor thesis, 2022)
      Problemstillingen jeg har valgt for min bacheloroppgave er bestemt på grunnlag av egne interesser, nysgjerrighet og bakgrunnen som er beskrevet ovenfor med utgangspunkt i tre hovedfaktorer. (Kapittel 1.1). Problemstillingen ...