• Ledelse av det ukjente 

      Vorren, Lisbeth Renate (Bachelor thesis, 2021)
      Barnehageansatte er de med mest legemeldt sykefravær i Trøndelag i 2020, skriver Monsen (2021). Barnehagen må stadig forholde seg til vikarer, og forskning viser at et trygt og inkluderende arbeidsmiljø er en forutsetning ...