• Fleirspråklegheit i barnehagen 

      Vindedal, Veronika (Bachelor thesis, 2022)
      I følgje statistisk sentralbyrå hadde 19,5% av barna i barnehagen i 2021 eit språk som blir sett på som minoritetsspråkleg. Det inneberer barn i barnehagen som hadde eit anna morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og ...