• Tilknytning i oppstartsfasen for de yngste barna 

      Vatvedt-Måsøy, Anja Malene (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan barnehagelærere legge til rette for trygg tilknytning i oppstartsfasen for de yngste barna i barnehagen?