• Musikk og språkutvikling 

      Trotland, Heidi Høyem (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan personalet i barnehagen anvende musikk i arbeid med barns språkutvikling?