• Digitale verktøy i prosjektarbeid 

      Teigen, Marte (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan kreativ bruk av digitale verktøy fremme barns medvirkning i prosjektarbeid i en barnehage?