• Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:9. 

      Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte; Mordal, Siri; Nissen, Kjersti; Fagerholt, Randi Ann; Lorentzen, Ranveig Sofie; Stene, Morten; Gotvassli, Kjell Åge (Research report, 2019)
      Rapporten er en evaluering av kvalitetssystemet Kvalitet i barnehagen (KiB), gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten besvarer problemstillinger om hvordan barnehagene og de ulike forvaltningsnivåene i ...