• Kvalitet i barnehagen 

      Stanovic, Lana (Bachelor thesis, 2023)
      Ifølge Utdanningsdirektoratet er barns trivsel og utvikling målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. Barnehagelov og rammeplan gir rammene for hva som er kvalitet i barnehagen, og kvalitetsarbeidet handler om å ...