• Barns livsmestring og aktiv bruk av naturen i barnehagehverdagen 

      Spets, Trine (Bachelor thesis, 2023)
      Det er mye fokus på livsmestring i både barnehage og skole, hva legger vi i livsmestring hos barn, og hvordan velger vi å jobbe med et slikt viktig tema? Gjennom praksiserfaring i barnehage og barnehagelærerutdanningen min ...