• Fysisk aktivitet og fellesskapsfølelse i barnehagen 

      Snøan, Anna Bekken (Bachelor thesis, 2023)
      I min bacheloroppgave har jeg valgt temaet fysisk aktivitet og fellesskapsfølelse. Den personlige begrunnelsen for valg baserer seg blant annet på egen barndom, og betydningen av fysisk aktivitet og fellesskap. Selv har ...