• Barns beste i et inkluderende fellesskap 

      Sliper, Emilie Tøndel (Bachelor thesis, 2022)
      Jeg brenner for at alle barn i barnehagen skal være inkludert i fellesskapet, og at ulikhetene i samfunnet knyttet til barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp skal utjevnes. Likevel føler jeg at jeg har for lite ...