• Implementering av rammeplan 

      Slaattelid, Linn-Beate (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Pedagogisk leders rolle i implementeringsarbeidet.