• Musikk og inkludering 

      Skuland, Marte Stenberg (Bachelor thesis, 2022)
      Noe jeg har forstått er at når man skal skrive en bacheloroppgave kommer problemstillingen til å være i stadig endring. Dette er fordi når man for hentet inn data, får man kanskje noen funn som man selv ikke har tenkt på ...