• Barnehagens fysiske utemiljø og mulighetene for lek 

      Skrogstad, Matilde Aundal (Bachelor thesis, 2022)
      I de siste årene har det blitt rettet større oppmerksomhet mot det fysiske miljøets betydning for barn i nordisk barnehageforskning (Moser & Martinsen, 2010). Å rette oppmerksomheten mot aktivitet i utemiljøet er noe Hagen ...