• Flyktningbarns rettigheter 

      Skorpen, Ayla Fjeld (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling er: Hvordan kan en mottaksavdeling bidra til å ivareta flyktningbarns rettigheter?- med fokus på barnets beste og levestandard