• Barns medvirkning til utforming av barnehagens uteområder 

      Skjeggestad, Håkon Løkken (Bachelor thesis, 2023)
      I min bacheloroppgave har tematikken vært barns medvirkning til utforming av barnehagens uteområder. Målet med oppgavens har vært å undersøke hvordan pedagoger arbeider for å tilrettelegge for at barna kan medvirke i ...