• Fra snipp snapp til web og wap: Digital kompetanse i barnehagen 

      Skaar, Elin Sofie (Bachelor thesis, 2013)
      Tittelen på denne bacheloroppgaven er Fra snipp og snapp til web og wap!: Digital kompetanse i barnehagen. Problemstillingen det er jobbet med er I hvilken grad er de digitale verktøyene integrert i barnehagen. I denne ...